Czy laser diodowy jest szkodliwy?

Czy laser diodowy jest szkodliwy?

Istnieje pewna niepewność dotycząca bezpieczeństwa zabiegów laserowych, ale niektóre badania zważyły ryzyko z korzyściami. Jedno z badań, przeprowadzone w Polsce i Wielkiej Brytanii, objęło 216 pacjentów o różnym pochodzeniu etnicznym. W innym zbadano częstość występowania działań niepożądanych w grupie mieszanej rasy 32 pacjentów. Badacze analizowali zabiegi przy użyciu metod obiektywnych i subiektywnych. Uczestnicy byli monitorowani pod kątem efektów ubocznych i otrzymali test płatkowy, aby ocenić reakcję skóry. Główne zaobserwowane efekty uboczne obejmowały hiperpigmentację, wrażliwość, podrażnienie skóry i oparzenia.

Klasyfikacja laserów

Lasery mają różne klasyfikacje, w zależności od długości ich fali. Na przykład lasery klasy 2B mają bardzo niską moc wyjściową i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Jednak w przypadku bezpośredniego patrzenia mogą spowodować uraz oka. Oprócz urazów oczu, lasery te mogą powodować rozproszone odbicia, zagrożenie pożarowe i inne zagrożenia dla organizmu człowieka.

Lasery dzielą się na cztery główne klasy zagrożenia, określone przez normy krajowe i międzynarodowe. Im wyższa klasa zagrożenia, tym większe niebezpieczeństwo w przypadku niewłaściwego użycia. Produkty laserowe klasy II-IV muszą być opatrzone symbolem ostrzegawczym, określającym klasę i moc produktu. Produkty oznaczone zgodnie z systemem klasyfikacji Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) powinny również posiadać podobny symbol ostrzegawczy.

Produkty laserowe mogą być również klasyfikowane w zależności od długości fali. Na przykład lasery klasy 3R mają długość fali od 302,5 do 106nm. Lasery te mają AEL, który jest pięciokrotnie wyższy od poziomu klasy 2 dla światła widzialnego i klasy 1 dla wszystkich innych długości fal. W niektórych przypadkach lasery klasy 2a są również niebezpieczne ze względu na ich duże powiększenie.

American National Standards Institute (ANSI) opublikował standard dotyczący bezpieczeństwa laserów. Program bezpieczeństwa laserów wykorzystuje ten standard do kontroli wymagań dotyczących laserów, w oparciu o ich klasę zagrożenia i przeznaczenie. Norma ta nazywa się Z136.1-2007 laser safety standard, a UC San Diego Laser Safety Program (LSAP) używa jej do klasyfikacji laserów.

Klasyfikacja laserów jest oparta na aktualnej wiedzy medycznej. Lasery w tej klasyfikacji są bezpieczne do swobodnego oglądania gołym okiem, ale mogą być niebezpieczne przy oglądaniu za pomocą instrumentów optycznych.

Środki ostrożności

Podczas pracy z laserem, środki ostrożności są ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo. Lasery mogą być niebezpieczne, a każdy kto znajduje się w pobliżu lasera jest bardziej narażony na złapanie w jego wiązkę niż osoba znajdująca się dalej. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wszyscy w miejscu pracy są świadomi zagrożeń związanych ze światłem laserowym, a także przestrzegać wytycznych producenta dotyczących bezpieczeństwa lasera, którego zamierzamy używać. Lasery, które nie spełniają tych norm nie powinny być używane do celów osobistych.

Podczas pracy z laserem należy używać osłony ochronnej. Laser powinien mieć czerwoną etykietę DANGER oraz etykietę apertury. Zawsze należy obsługiwać laser przy zmniejszonej mocy wiązki. Jeśli musisz ustawić wiązkę w bliskim sąsiedztwie, użyj technik widzenia pośredniego. Laser powinien mieć osłonę ochronną i nie powinien być pozostawiony bez nadzoru.

Powinieneś także zajrzeć do Center for Devices and Radiological Health (CDRH), które reguluje kwestie związane z laserami i urządzeniami opartymi na laserach. Strona internetowa CDRH zawiera wiele informacji na temat bezpieczeństwa związanego z laserami. Na przykład, zawiera informacje o różnych klasach laserów i ich klasyfikacjach.

Podczas używania lasera diodowego należy przestrzegać kilku środków ostrożności. Po pierwsze, wiązka musi być zamknięta w obudowie ochronnej, aby uniknąć uszkodzenia oczu. Po drugie, należy ją bezpiecznie zakończyć. W niektórych przypadkach wiązka może powodować uszkodzenia skóry, dlatego najlepiej unikać jej podczas pracy z nią.

Środki ostrożności podczas używania laserów diodowych obejmują unikanie kontaktu z wiązką laserową. Wiązka lasera może być bardzo intensywna, dlatego należy zadbać o zachowanie dystansu. Jeśli wiązka jest zbyt blisko, może łatwo kogoś oślepić.

Efekty uboczne

Laser diodowy to laser medyczny, który ma zmienną długość impulsu i ustawienie energii. Laser ten jest skuteczny w leczeniu owłosienia twarzy i nadmiernego owłosienia, szczególnie u osób o ciemnej skórze. Zabieg ten nie jest jednak bezpieczny dla osób z porfirią lub innymi schorzeniami, które upośledzają pigmentację skóry. Energia lasera diodowego jest kierowana do mieszków włosowych, które zawierają melaninę. W związku z tym laser nie uszkadza otaczającej skóry.

Niektórzy pacjenci mogą odczuwać tymczasowy ból i obrzęk po zabiegu. Lasery diodowe mogą również powodować obrzęk i zaczerwienienie. Inny zabieg, terapia fotodynamiczna, polega na zastosowaniu specjalnych leków uwrażliwiających skórę na działanie światła czerwonego, niebieskiego lub pulsacyjnego. Efekty uboczne związane z terapią fotodynamiczną są podobne do tych związanych z leczeniem laserem diodowym.

Procedura może pozostawić osobę z czerwoną, podrażnioną skórą. Może to prowadzić do przebarwień skóry i może powodować zasinienie lub krwawienie. W zależności od planu leczenia, może również wystąpić odrastanie włosów. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci powinni zaplanować od sześciu do dziesięciu sesji. Sesje te mogą trwać do godziny. Wyniki będą się różnić w zależności od osoby, a procedura może zająć kilka sesji, aby osiągnąć znaczną redukcję gęstości włosów.

Istnieje kilka sposobów czyszczenia soczewki lasera diodowego. Po pierwsze, można ją wyczyścić alkoholem. Można również spróbować cukru lub zwykłej wody. Pozwoli to usunąć wszelkie ciała obce, które mogły dostać się do środka. Na koniec należy pamiętać o regularnym płukaniu lasera diodowego, aby zapobiec dalszemu występowaniu podrażnień.

Inną opcją jest użycie lasera o niskiej fluencji i wysokiej częstotliwości powtarzania. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ niższa energia może nie być tak bezpieczna jak w przypadku lasera diodowego o wyższej częstotliwości.

Poziomy ekspozycji

Lasery diodowe mogą powodować skutki zdrowotne u ludzi i są uznawane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za zagrożenie biologiczne klasy IIB. Zasadniczo nie ma bezpiecznego poziomu ekspozycji na lasery diodowe, ale istnieją limity ilości promieniowania, które są niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Narażenie na działanie laserów diodowych jest ograniczone długością fali i czasem trwania.

FDA kategoryzuje lasery w oparciu o ich długość fali i moc. Im wyższa klasa lasera, tym większe ryzyko dla zdrowia człowieka. Z tego powodu ważne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i stosowanie okularów ochronnych do pracy z laserem. Opracowano normy konsensusu dotyczące bezpieczeństwa laserów, które zawierają tabele pozwalające określić bezpieczne poziomy ekspozycji.

Poziomy ekspozycji na lasery diodowe są stosunkowo niskie w porównaniu z innymi źródłami światła. Odruch mrugania pomaga ograniczyć czas ekspozycji do kilku sekund. Jednak ekspozycja na lasery może przekroczyć ten czas i spowodować uszkodzenie oczu. Na szczęście FDA wymaga od producentów spełnienia wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Lasery o dużej mocy mogą uszkodzić oko i skórę. Mogą one powodować poważne uszkodzenia w przypadku długotrwałej ekspozycji. Co więcej, odbicia rozproszone od tych laserów są również niebezpieczne. Kilka laserów przemysłowych, naukowych i wojskowych należy do tej kategorii. Nigdy jednak nie należy umieszczać twarzy ani skóry w pobliżu lasera dużej mocy.

Lasery diodowe o dużej mocy mogą osiągnąć blask odpowiadający EL. Promieniowanie to jest jednak zbyt jasne, aby było wygodne do oglądania przez dłuższy czas.

Wymagania prawne

Amerykańska Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) opracowała szczegółowe normy dotyczące stosowania laserów w przemyśle ogólnym. OSHA opracowała serię norm bezpieczeństwa Z136, które dotyczą zagrożeń związanych z laserami w miejscu pracy. Laser Institute of America (LIA) jest sekretariatem komitetu, który opracowuje te normy.

Aby móc sprzedawać produkty laserowe w Stanach Zjednoczonych, producenci muszą spełnić te wymagania. Oprócz spełnienia tych wymagań, producenci i importerzy muszą uzyskać certyfikat od FDA. Certyfikacja ta opiera się na testach urządzenia i wynikach tych testów. Dla każdego typu lasera wymagania prawne dotyczące zgodności z przepisami różnią się w zależności od stanu.

Środki bezpieczeństwa obejmują noszenie gogli ochronnych podczas wyrównywania wiązki oraz gogli podczas obsługi lasera. Chociaż gogle mogą zmniejszyć ryzyko urazów oczu i skóry, nie zapewniają one całkowitej ochrony przed promieniami lasera. Ponadto operatorzy laserów muszą być przeszkoleni w zakresie środków bezpieczeństwa. Muszą oni również przestrzegać przepisów Workplace Health and Safety Act 1995 oraz Radiation Safety Act and Regulation 1999.

IEC 60825-1 obejmuje wymogi bezpieczeństwa i certyfikacji dla produktów laserowych. Norma ta obejmuje produkty, które emitują światło laserowe o długości fali w zakresie od 180 nm do 1 mm. Norma ta określa również wymagania dotyczące etykietowania i inne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Norma IEC 60825-1 obejmuje również produkty, które wykorzystują systemy komunikacji światłowodowej.

Prąd progowy urządzenia laserowego jest krytycznym elementem, który określa jego zdolność do emisji światła. Decyduje on o tym, czy urządzenie laserowe będzie w stanie wykonać swoje zadanie, czy też nie. Laser o niskim prądzie progowym jest wydajny w przetwarzaniu energii elektrycznej na energię świetlną.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *