Efekty okluzyjnego leczenia rąk

Efekty okluzyjnego leczenia rąk

Badanie to ma na celu zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw okluzyjnego leczenia ręki oraz zidentyfikowanie aktywnych składników tego nieoperacyjnego leczenia. Celem jest również porównanie leczenia chirurgicznego i nieoperacyjnego. Badanie zostanie przeprowadzone na Oddziale Ręki Szpitala Uniwersyteckiego w Strasburgu.

Skuteczność

Skuteczność okluzyjnej terapii rąk w przypadku łuszczycy jest wciąż niepewna. W leczeniu tej choroby skóry zastosowano 1% krem nakładany dwa razy dziennie na dłonie i grzbiety rąk – te dane są skutkiem badań redakcji strony trenersportu.pl. Następnie ręce były okluzywane przez noc i oceniano profil farmakokinetyczny pimekrolimusu.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo okluzyjnego leczenia rąk może być zagrożone przez kilka czynników. Na przykład klinicyści powinni zawsze myć ręce, gdy są widocznie zabrudzone, i muszą przestrzegać określonych protokołów ustalonych przez ich organizacje. W niektórych przypadkach, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia krzyżowego, klinicyści mogą stosować płyny do przecierania rąk na bazie alkoholu.

Efekty uboczne

Okluzyjne leczenie rąk wykorzystuje rękawice ochronne, aby chronić ręce przed zagrożeniami zawodowymi. Nie jest jednak pozbawione skutków ubocznych. Jednym z najczęstszych skutków ubocznych jest podrażniona skóra. Reakcję tę można jednak zminimalizować poprzez stosowanie środków nawilżających. W jednym z badań zdrowi ochotnicy dwa razy dziennie zanurzali swoje dłonie w roztworze laurylosiarczanu sodu. Następnie umieszczano je w rękawiczkach okluzyjnych na 2 godziny. Po tym czasie oceniano skórę pod kątem przeznaskórkowej utraty wody i nawilżenia oraz stanu zapalnego.

W innym badaniu przyjrzano się potencjalnym skutkom ubocznym okluzyjnego leczenia rąk. Podczas gdy zakładano, że leczenie chroni przed przenoszeniem bakterii chorobotwórczych, odkryto, że może ono również działać jako inkubator i rezerwuar dla S. aureus. Utrudnia to eradykację S. aureus, nawet przy zastosowaniu ABHR.

Wyniki tego badania oparte są na małej próbie. Badanie zostało zaprojektowane jako próba kliniczna. Od pacjentów, którzy mieli HE, pobierano próbki przed i po leczeniu okluzyjnym rąk. Zostali również poinstruowani, aby nie używać ABHR w dniu badania, ale mogli myć ręce jak zwykle. Interwencja była przeprowadzana wcześnie rano. Do badania włączono również pacjentów, którzy mieli historię choroby Alzheimera.

Okluzyjne leczenie rąk może zwiększać ryzyko rozwoju wyprysku rąk. Ponieważ okluzyjne leczenie rąk może zwiększać ryzyko infekcji, ważne jest, aby przed jego zastosowaniem sprawdzić działania niepożądane tego leczenia. Wyprysk rąk jest częstym schorzeniem. Często jest spowodowany narażeniem na działanie bakterii.

Okluzyjne leczenie rąk może zwiększyć wchłanianie leków miejscowych. Kremy miejscowe zawierające dimetikon są szczególnie przydatne w przypadku zapalenia skóry rąk. Inne działania niepożądane mogą obejmować podrażnienie skóry lub reakcje alergiczne. Chociaż są one rzadkie, może wystąpić alergia kontaktowa na środki konserwujące lub substancje zapachowe. Ponadto, leczenie okluzji może spowodować oparzenie termiczne. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy dotknięte miejsce jest narażone na działanie ognia lub papierosa.

Porównanie CFU przed i po założeniu rękawic okluzyjnych i ABHR

Rękawice są niezbędne w wielu zawodach, ale mogą również podrażniać skórę. W niedawno przeprowadzonym badaniu badano wpływ długotrwałego noszenia rękawic okluzyjnych na skórę 19 zdrowych ochotników. Ochotnicy nosili okluzyjne rękawice na lewej lub prawej ręce przez 14 dni.

ABHR jest ogólnie uważany za standard w higienie rąk i jest zalecany przed założeniem rękawic w niektórych procedurach medycznych. Jednak jego skuteczność jest zmienna i zależy od gęstości obciążenia bakteryjnego na skórze, takiego jak S. aureus. Niektóre badania sugerują, że ABHR może zmniejszyć gęstość S. aureus w HE, ale całkowitą eradykację zaobserwowano tylko u kilku pacjentów.

Wpływ rękawic okluzyjnych na przenoszenie bakterii chorobotwórczych musi być rozważany obok ryzyka dla środowiska lokalnego. Ponadto pracownicy opieki zdrowotnej powinni unikać bezpośredniego kontaktu z pacjentami i wykonywania innych zadań podczas noszenia rękawic okluzyjnych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby pracownicy opieki zdrowotnej noszący rękawice okluzyjne stosowali je jako środek ostrożności w przypadku transmisji drobnoustrojów chorobotwórczych i wyprysku.

Badanie zostało zatwierdzone przez lokalne komisje etyczne i duńską agencję ochrony danych. Od każdego pacjenta uzyskano pisemną świadomą zgodę. Badanie to ma charakter wstępny i wymaga dalszych badań. Ważne jest, aby powtórzyć projekt i sprawdzić wyniki w większych badaniach. To badanie zostało przeprowadzone w godzinach porannych.

ABHR jest użytecznym narzędziem do określania skuteczności rękawic chroniących przed chemikaliami. Nadal jednak nie ma jasnych wytycznych dotyczących dopuszczalnego czasu użytkowania. Wiele zmiennych, w tym temperatura i wilgotność, może wpływać na skuteczność rękawic chroniących przed chemikaliami.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *